ARTIKEL 1. HERROEPINGSRECHT – OMRUILVOORWAARDEN ONLINE WEBSHOP

De consument heeft het recht op de wettelijke herroepingstermijn van 14 kalenderdagen ingaande op de dag na de levering van het goed.

De consument heeft het recht de ontvangen goederen te keuren en te passen zoals hij dat in de winkel zou doen. Bij een herroeping, moeten de goederen voorzien blijven van de originele etiketten en labels, moeten ongedragen en ongeschonden zijn, en in de originele verpakking teruggestuurd worden. Zo niet behoudt NOOVIQ BV zich het recht om deze en de terugbetaling te weigeren.

De kosten voor het terugzenden van goederen zijn ten laste van de koper. Het pakket moet binnen de 14 teruggestuurd worden naar de verkoper :

Hoge Jan 53a
9255 Buggenhout
Belgium
www.10Usportswear.com
info@10Usportswear.com

De terugbetaling van de goederen, exclusief de verzendingskosten, zal gebeuren binnen de veertien dagen na ontvangst van de getourneerde goederen. Deze kan geweigerd worden wanneer de goederen geschonden zijn.

ARTIKEL 2. PRIJZEN, BETALINGSWIJZEN EN LEVERING

Alle aangekondigde prijzen zijn inclusief de wettelijk voorziene BTW en exclusief de transportkosten.
Betaling van de artikelen gebeurt via Bancontact, Mistercash, Mastercard of PAYPALL.

De goederen op voorraad zullen naar de klant verzonden worden per koerierdienst en dit binnen de 5 werkdagen na het ontvangen van de betaling. De verzendingskosten per pakket tot 30 kilo zijn aangekondigd op de website. Tijdens het eindejaar is er een langere uitlevingstermijn mogelijk wegens de feestdagen.

Goederen die speciaal voor de klant dienen geproduceerd te worden, zullen binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de betaling, door BV NOOVIQ bij haar producent besteld worden. De geschatte levertijd bedraagt ongeveer vier weken tot 6 weken.  Binnen de week na ontvangst van deze goederen, zal BV NOOVIQ deze aan de klant per koerierdienst verzenden.

De afgifte door NOOVIQ BV aan de  koerierdienst geldt als levering.

ARTIKEL 3.  WEIGEREING VAN BESTELLINGEN

NOOVIQ BV  behoudt zich het recht voor elke online bestelling te weigeren. Deze beslissing kan NOOVIQ BV nemen zonder motivering. Wanneer NOOVIQ BV ervoor kiest een online bestelling niet uit te voeren brengt zij de besteller hiervan op de hoogte en wordt de betaling onmiddellijk getourneerd.

ARTIKEL 4. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om een bestelling te verwerken, worden veilig opgeslagen door NOOVIQ BV of haar medewerkers, en kunnen worden doorgegeven aan bedrijven waarmee NOOVIQ BV of haar dienstverleners samenwerken, wanneer dit nodig is voor de verwerking van de bestelling.

Telkens wanneer NOOVIQ BV persoonsgegevens doorgeeft aan derden, mogen deze derden de persoonsgegevens enkel verwerken voor doeleinden die strikt verband houden met hun taken. Deze derden zijn gebonden door de voorwaarden die NOOVIQ BV  hen oplegt, waardoor de bescherming van uw privacy is gewaarborgd.

Naast de hierboven beschreven doeleinden mag NOOVIQ BV uw persoonsgegevens eveneens verwerken voor publicitaire doeleinden. Alle reclame die u wordt toegestuurd zal verband houden met producten van NOOVIQ BV. Als u bezwaar zou hebben tegen dit gebruik van uw persoonsgegevens, dan kan u ervoor kiezen zich af te melden voor NOOVIQ BV  reclame-initiatieven.

Alle commerciële e-mails van NOOVIQ BV bevatten een afmeldingslink (‘unsubscribe link’), waarmee u zich kan afmelden.

Het spreekt voor zich dat al uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld, en dat er strikt wordt gelet op de bescherming van uw rechtmatige belangen zoals voorzien door de wet. NOOVIQ BV  zal uw persoonsgegevens nooit verkopen aan derden.

ARTIKEL 5. BEVOEGDE RECHTBANK

Elk geschil, voortvloeiend uit huidige overeenkomst, dient aanhangig te worden gemaakt bij de bevoegde Rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen.
Uitsluitend Belgisch / Vlaams recht is van toepassing.